VELKOMMEN TIL VINTERSAMLING

VELKOMMEN TIL VINTERSAMLING

SAIH ønsker velkommen til årets digitale vintersamling, 19. og 20. februar.

*English below*

Du finner påmeldingsskjema her. Endelig frist for å melde seg på er 17. februar.

SAIHs vintersamling er en av våre årlige nasjonale samlinger som er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjoner og øvrige medlemmer av SAIH. I år blir det en annerledes vintersamling, da det fortsatt ikke lar seg gjøre å møtes fysisk på en trygg måte. Derfor har vi laget en helt egen SAIH-server på den digitale plattformen Discord. Der møtes vi for en god blanding av faglige seminarer, workshops og sosial hygge. Selv om vi gjerne skulle møttes fysisk, gleder vi oss til å se dere alle sammen - nye og kjente ansikter.

Vi har et spennende program med et stort fokus på vårens politiske kampanje om studenter som menneskerettighets- og demokratiforkjempere. I tillegg vil vi diskutere temaer som korona og høyere utdanning, samt forberede oss til årets årsmøte. Vi vil også legge til rette for at man kan være sosial og bli kjent med andre SAIH-aktivister.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med informasjonskomiteen på e-post: ik.saih@gmail.com. Praktisk informasjon, endelig program og link til Discord vil bli sendt til alle påmeldte på e-post nærmere samlingen.

Vi gleder oss til å se deg!


WINTER GATHERING 2021

SAIH welcomes you to our digital winter gathering 2021, on the 19. and 20. of February.

To participate, please register here. The deadline for registration is February 17.

SAIHs Winter Gathering is one of our annual national gatherings open for the local chapters, Student democracies, academic organizations and other members of SAIH. This year we will have a different gathering, since it's not yet possible to meet physically. Therefore we have made our own SAIH-server on the digital platform Discord. There we will meet for a great mixture of seminars, workshops and social fun. Even though we would love to meet physically, we are looking forward to seeing you all – both new and familiar faces.

We have an exciting program lined up with a big focus on the upcoming political campaign about Students as human rights and democracy defenders. We will also discuss topics as Covid-19 and higher education, and start preparations for this year's annual meeting. We will also create opportunities to be social and to get to know each other.

If you have any questions, please contact the information committee by email: ik.saih@gmail.com. Practical information, the final program and link to Discord will be shared with all participants by email closer to the gathering.

We are looking forward to seeing you!

Best regards from the Executive Committee and the Information Committee, Sunniva, Roya, Hector, Therese, Martta, Chiara and Selma.

Flere saker:

Stortingsvalg: Ros og ris til partiprogrammene

Stortingsvalg: Ros og ris til partiprogrammene

Det nærmer seg stortingsvalg, og de ulike politiske partiene har ulike hjertesaker. SAIH har sjekket om de ulike partiprogrammene lover å prioritere våre hjertesaker: folks tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet globalt.

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.