Krevende situasjon for sivilsamfunnet i Myanmar

Krevende situasjon for sivilsamfunnet i Myanmar

- Vi forsøker å hjelpe der vi kan, som å støtte IT-sikkerhet og annen beskyttelse, sier Sunniva Folgen Høiskar, leder for SAIH. 

Etter militærkuppet i februar har sivilsamfunnet i Myanmar stått i en ekstremt krevende situasjon. Protestene har vært store, og militærets reaksjoner voldsomme. Mer enn 700 er drept. Mange er arrestert.

- Vi er i tett dialog med våre samarbeidspartnere i landet, og får blant annet rapporter om at folk lever i skjul, at mange tvinges på flukt og at situasjonen for både LHBT-aktivister og studentaktivister er særdeles vanskelig, forteller Sunniva Folgen Høiskar, leder for SAIH.

LHBT-aktivister lever i skjul

 - Vi er særlig bekymret for LHBT-aktivister. Mange lever nå i skjul, og frykter at det vil bli langvarige begrensninger for deres aktivitet, forteller Høiskar.

SAIHs holdningsarbeid om LHBT i høyere utdanning. 

 - Vi er særlig bekymret for LHBT-aktivister. Mange lever nå i skjul, og frykter at det vil bli langvarige begrensninger for deres aktivitet, forteller Høiskar.

LHBT-miljøet har vært svært aktive og synlige i protestene, og er allerede en utsatt gruppe.

- Vi jobber med å legge til rette og være så fleksible som mulig i den situasjonen våre samarbeidspartnere står i nå. For eksempel ved å støtte  IT-sikkerhet og annen beskyttelse, rettshjelp til de som er fengslet, tak over hodet og nødhjelp til de som må skjule seg, forteller Høiskar.

Hun peker på at det i situasjoner som dette er et privilegium å kunne utvise denne typen fleksibilitet, og sender en takk til norske studenter som støtter SAIHs arbeid og til Norad.

The74 Media Protest4

Protestene i Myanmar tar mange former. Her fra en lysseremoni i protest mot militærregimet.

Utdanningstilbud til internt fordrevne

Situasjonen er svært krevende. Alle har hatt stengte kontorer grunnet frykt for å bli raidet, forteller Cooper.

SAIH støtter arbeid med høyere utdanning i etniske områder.

 - Situasjonen er svært krevende. Alle har hatt stengte kontorer grunnet frykt for å bli raidet. De fortsetter likevel arbeidet sitt. Noe av undervisningen fortsetter nå digitalt, men dårlig nett-tilgang er en utfordring for mange, forteller Hannah Cooper, programrådgiver i SAIH med ansvar for Myanmar.

SAIHs mottar meldinger om en dramatisk økning i kampene mellom Kachinhæren og militæret i mange områder i regionen.

- Kachinhæren mottar stadig flere nye rekrutter, også fra majoritetsgruppen Burmanere, som vil kjempe mot regimet. Det er en stadig økning av internt fordrevne. I tillegg til de hundretusen som allerede var fordrevet blir flere tusen fordrevet på grunn av de daglige kampene nå, forteller Cooper.

Flere av SAIHs partnere bistår lokalsamfunn med å opprette utdanningstilbud for internt fordrevne barn og unge, og er involvert i annen krisehjelp. 

Myanmar The74 Media Protest2 Cut

Mange av demonstrantene etterlyser større grep fra det internasjonale samfunnet, samtidig som den nye selvutnevnte skyggeregjeringen får bred støtte både i Myanmar og internasjonalt.

Ber om Myanmar-bevilgning til Students at Risk  

Vi er bekymret for hvilke restriksjoner og føringer det nye militærregimet vil legge på høyere utdanning, og følgene det vil få for studentene.

- Vi er bekymret for hvilke restriksjoner og føringer det nye militærregimet vil legge på høyere utdanning, og følgene det vil få for studentene. Studentaktivistene går i spissen for demonstrasjoner og demokratiarbeid i landet. I tillegg til at de risikerer å bli drept eller arrestert, risikerer de store utfordringer med å fullføre studiene, sier SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar.

SAIH sendte sammen med Raftostiftelsen nylig brev til den norske utenriksministeren for å be om en spesialbevilgning til Students at Risk-ordningen, slik at studentaktivister som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan fortsette studiene, kan fullføre sin utdanning i Norge. 

Ber om økt støtte til demokratibevegelsen

I Norges partnerlandstrategi for Myanmar er det et mål at «lokale organisasjoner og uavhengige medier skal støttes for å styrke deres synlighet og evne til å fremme menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati.» 

- Det er viktig at denne støtten nå økes ytterligere, både ved at Norge kommer med en klar uttalelse om støtte til demokratibevegelsen og fleksibel økonomisk støtte slik at de kan fortsette arbeidet sitt på en effektiv måte, sier Høiskar.

Grunnet sikkerhetssituasjonen i Myanmar unngår SAIH her å navngi våre samarbeidspartnere.

Flere saker:

5882 signaturer levert til regjeringen og Telenor!

5882 signaturer levert til regjeringen og Telenor!

På under en uke signerte 5882 mennesker underskriftskampanjen vår "Stop the sale of Telenor Myanmar". 16. februar overleverte vi disse signaturene til statsminister Jonas Gahr Støre, Nærings- og industriminister Jan Christian Vestre og Telenor konsernsjef Sigve Brekke.