Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.

På vegne av Colombiaforum ønsker vi å uttrykke vår dype bekymring for utviklingen av situasjonen i Colombia den siste uken i anledning nasjonale protester som har pågått siden 28. april. Demonstrasjonene har i all hovedsak vært fredelige. Likevel er de blitt møtt med brutal vold fra deler av sikkerhetsstyrkene. Flere steder har internett blitt borte, noe som gjør det vanskelig å holde oversikten over situasjonen. I tillegg hindrer demonstrantenes veisperringer adgangen til flere byer, og mange har begynt å hamstre basisvarer i påvente av at demonstrasjonene vil fortsette de nærmeste dagene.

Fra 28. april til og med 4. mai har det blitt dokumentert en rekke alvorlige menneskerettighetsbrudd: 31 drap, 87 forsvinninger, 1220 sårede, 18 alvorlige øyeskader, 9 voldtekter, 200 fysiske aggresjoner og hundrevis av ulovlige arrestasjoner. Disse angrepene på sivilbefolkningen utført av deler av sikkerhetsstyrkene er et angrep på landets demokrati. Vi fordømmer denne overdrevne voldsbruken fra colombianske myndigheter på det aller sterkeste.

Demonstrasjonene, som ble utløst av regjerings forslag til en ny skattereform er helt tydelig et uttrykk for en dyp frustrasjon som finnes i brede lag av befolkningen. Colombia er et av landene i verden med størst ulikhet mellom fattige og rike, og landet har en enorm skjevfordeling av land og ressurser. Men den colombianske regjeringen synes ute av stand til å forstå demonstrantenes frustrasjoner og motiver. De omtaler demonstrantene som vandaler og terrorister, roser politiets håndtering og lufter tanken om unntakstilstand. Faren er stor for at voldspiralen vil fortsette og at de offentlige institusjonene, inkludert politiet vil miste enda mer legitimitet i befolkningen.

Flere internasjonale organisasjoner og sentrale politiske aktører har uttrykt stor bekymring for og fordømt situasjonen i Colombia, men det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår.

Derfor ber vi den norske regjeringen om å:

  • Tydelig fordømme myndighetenes voldsbruk mot demonstrantene, be om en avmilitarisering av byene og støtte colombianernes demokratiske rett til å protestere.
  • Bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd til å sette situasjonen i Colombia på agendaen gjennom en ekstraordinær sesjon.
  • Kreve at voldsepisodene etterforskes av en uavhengig kommisjon med deltakelse fra internasjonale aktører. Det er essensielt at de som har begått menneskerettighetsbrudd stilles til ansvar.
  • Oppfordre til og støtte internasjonale initiativer som bidrar til de-eskalering og humanitær hjelp rettet mot befolkningens primære behov.
  • Oppfordre myndighetene til å stoppe volden og gå i dialog med partene i demonstrasjonene for å finne konstruktive og fredelige tiltak som kan stoppe den pågående menneskerettighetskrisen.

Colombia er i en kompleks fredsprosess, der man forsøker å legge mer enn 60 år med intern konflikt bak seg. Vold har aldri vært, og vil aldri være løsningen. Dialog og forhandlinger er den eneste måten å løse uenigheter på i et demokratisk samfunn, og er helt essensielt for å komme frem til en fredelig løsning mellom demonstrantene og den colombianske regjeringen.

Organisasjonene som har signert uttalelsen:

6 X 4 In 4

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

Tusenvis av mennesker protesterer i byer og bygder rundt om i Colombia, i det som betegnes som den største sosiale mobiliseringen i landet siden 70-tallet. Studenter og ungdom over hele landet er mye av drivkraften bak protestene, og det som gjentas i alle marsjer og utrop: ” Nok er nok – vi er ikke redde lenger!”