SAIH vil beskytte studenter med diktator-kondomer

SAIH vil beskytte studenter med diktator-kondomer

Portretterer Vladimir Putin som penis i ny kampanje.

- I Norge har vi frihet til å si hva vi vil, kle oss som vi vil og ligge med hvem vi vil. Sånn er det ikke for studenter i mange deler av verden der fremveksten av autoritære regimer utgjør en stadig større trussel. Vårt budskap er at studenter trenger beskyttelse, sier Hector Ulloa, leder i SAIH.

Den norske bistands- og kampanjeorganisasjonen SAIH deler ut gratis kondomer med bilde av Putin og andre diktatorer på, med slagordet: Protecting students against d**ktators and other diseases.

- Vi har valgt en humoristisk inngang til en alvorlig tematikk. I ukene fremover inviterer vi til en rekke arrangementer hvor vi vil se på status for demokrati internasjonalt fra ulike vinkler, sier Ulloa.

En dramatisk, autoritær utvikling

Ifølge V-Dem bor 70% av verdens befolkning nå i autokratier – mange av dem diktaturer.

- Studenter er ofte blant de som er først ute å heve stemmen når samfunn går i feil retning. Vi har sett mange store demonstrasjoner opp gjennom historien, fra borgerrettighetskamp i USA og anti-apartheid-kampen i Sør-Afrika til dagens protester i Russland, Iran og Zimbabwe, sier Ulloa.

SAIH ga i 2021 ut en rapport som pekte på hvordan autoritære ledere kriminaliserer studenters engasjement i et forsøk på å stilne protest.

- Med denne kampanjen vil vi engasjere særlig studenter i Norge. Det handler om solidaritet, men også om at vi må være på vakt for en eskalering i utviklingen. Ingen er immune, og derfor er det viktig at vi beskytter oss og hever stemmen for demokrati og menneskerettigheter, sier Ulloa.

Siden organisasjonen ble startet av norske studenter og akademikere for 61 år siden, har kampanjer både nasjonalt og internasjonalt vært en viktig del av arbeidet. I 2011 reagerte Irans ambassade i Norge sterkt, og krevde en kampanjeplakat fjernet.

Den nye kampanjen har fått navnet The D**ktators og er utviklet i samarbeid med byrået Brunch Oslo.

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.