VINTERSAMLING 2023

VINTERSAMLING 2023

SAIH ønsker velkommen til årets vintersamling, 17.-19. februar 2023 på Kongsberg Vandrerhjem i Kongsberg. Påmeldingsfrist er 27. januar 2022.

*English below

SAIHs vintersamling er en ypperlig måte å bli bedre kjent med organisasjonen på gjennom en god blanding av kreative workshops, faglig påfyll og sosial hygge med nye og gamle aktivister fra hele landet.

Vintersamling er en av våre årlige nasjonale samlinger som er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjoner og øvrige medlemmer av SAIH. Vi skal se nærmere på vårens politiske kampanje om beskyttelse for akademikere og studentaktivister og bli godt kjent med tematikken gjennom workshops og spennende foredrag. I tillegg skal vi forberede oss til Årsmøtet 2023.

Valgkomiteen er til stede for å svare på spørsmål om å stille til valg og verv i SAIH. Mer informasjon om dette kommer snart på saih.no.

Reise og overnatting

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister, samt reise for 1 lokallagsaktivist. Andre reiseutgifter dekkes av tilhørende lokallag. Øvrige deltagere betaler 500 kroner p.p. for overnatting og mat, eksklusive reiseutgifter.

Praktisk informasjon om reise og program blir delt per epost med alle påmeldte. Dersom du har spørsmål før den tid, ikke nøl med å ta kontakt med oss per epost: nestleder@saih.no.

Fyll ut påmeldingsskjema nederst på siden. Påmeldingsfrist: fredag 27. januar.

Img 9841 1

WINTER GATHERING 2023

Welcome to the SAIH’s winter gathering, 17th-19th of February 2023 at Kongsberg Vandrerhjem in Kongsberg! The deadline for signing up is January 27th.

SAIH Winter Gathering is a great opportunity to get to know the organization better through creative workshops, presentations, and by simply hanging out and having fun with new and old activists from all over the country.

The Winter Gathering is one of our annual national gatherings which is open to local chapter activists, representatives from student democracies, academic organizations, and other members of SAIH. We’re taking a closer look at this year’s political campaign with the topic of protecting academics and student activists and will get to know it through workshops and relevant presentations. In addition, we’ll start preparing for the Annual Meeting coming up in 2023.

The Election Committee will be present to answer questions of how to run for elections and the different positions you can run for in SAIH. More information about this will be available on our website, saih.no, soon.

Travel and accommodation

SAIH covers expenses for accommodation and food for all local chapter activists in addition to travel expenses for one activist. Additional travel expenses are covered by the respective local chapter. Other members pay a participation fee of 500 kr. This covers food and accommodation, excluding travel expenses.

Practical information about travel and the program will be sent individually to all participants who sign up. If you have any questions before then, please don’t hesitate to contact us via email: nestleder@saih.no.

Please fill out the sign-up sheet below. The deadline to sign up is Friday 27thof January.

We are looking forward to seeing you all – both new and familiar faces!


Påmelding / Sign up

Which days would you like to participate
Which meals would you like?
Do you have any food allergies, preferences, etc
Do you understand Norwegian
I agree that my photo taken by SAIH's photographer(s) may be used freely by SAIH online as part of the organization's information activities
I would like to receive SAIH’s monthly newsletter

SAIH’s Winter Gathering shall be a safe place for all participants. Take care of each other and make sure you are inclusive and treat fellow participants with respect. We have zero tolerance for harassment and discrimination. If you experience serious conditions or behavior that violate our guidelines, we encourage you to report. In this way we can combat discrimination, harassment, unacceptable behavior and defaults. Do you want to read about SAIH's whistleblowing routines (unfortunately yet only in Norwegian), you can find more information here. SAIH's privacy notice can be found here.

Confirm


Flere saker:

Vi søker foredragsholdere

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

HØSTSAMLING 2023

HØSTSAMLING 2023

22.-24. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling! Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er søndag 10. september.