Innstilling til nytt Arbeidsutvalg

Innstilling til nytt Arbeidsutvalg

Her er valgkomiteens innstilling til SAIHs nye Arbeidsutvalg, for perioden 2022-2023.

Hector

Leder: Hector Ulloa

Valgkomiteen anser Hector Ulloa som en særdeles god kandidat til ledervervet i SAIH. Hector har lang fartstid i SAIH fra ulike verv på lokalt og nasjonalt plan, og har i den inneværende perioden vært leder i SAIH. Han har vist et sterkt engasjement for å styrke og videreutvikle langsiktige prosesser innad i SAIH. Valgkomiteen vurderer Hector sin innsats og interesse for et strukturert og strategisk arbeid i SAIH som positivt, spesielt i og etter en periode preget av covid-19-pandemien. Hector har ambisiøse, men realistiske ambisjoner for SAIH både som en nasjonal og internasjonal student organisasjon. Vi har ingen tvil om at Hector vil lede SAIH med et brennende engasjement, stoisk ro og profesjonalitet.

Martine

Nestleder: Martine Billing

Martine Billing har vært nestleder i SAIHs arbeidsutvalg i perioden 2021/2022 og aktiv med forskjellige verv i SAIHs lokallag siden 2017, blant annet satt hun i Landsrådet i 2018/2019. Hun har vært aktiv i en rekke andre internasjonale organisasjoner med fokus på utdanning, et tema hun brenner for. Med en bachelor i sammenlignende politikk med fokus på Latin America, viser hun til interesser som er svært relevante for nestledervervet.

Det siste året som nestleder har hun jobbet med politisk kampanje og Student at Risk-ordningen. Hun har stor kapasitet hva gjelder nettverksbygging og har styrket SAIHs relasjon til studentdemokratiene. Martine uttrykker et ønske om å gjennomføre pågående prosesser for å styrke SAIH som organisasjon.

Valgkomiteen anser Martine som en engasjert kandidat som har gode ideer og spontanitet, men som også evner å reflektere over eget arbeid. Martine brenner for rettigheter og vil jobbe for å fremme SAIH som organisasjonen som representerer studenter og akademikere som menneskerettighetsforkjempere. Valgkomiteen vurderer Martine sitt engasjement for å ta i bruk SAIH sitt nettverk og ressurser på tvers av sektorer som en særdeles positivt. Martine har jobbet godt sammen sine kollegaer i arbeidsutvalget, samt var samarbeidet godt med sekretariatet. Vi i valgkomiteen er sikre på at Martine vil fortsette sitt gode arbeid som nestleder og innstiller derfor Martine for gjenvalg som nestleder.

Selma

Nestleder: Selma Bratberg

Selma Bratberg har mye erfaring fra SAIH og har vært aktiv i organisasjonen siden 2017. I perioden 2021/2022 har hun vært nestleder i organisasjonen. Før hun ble valgt til arbeidsutvalget på årsmøtet 2021 var hun leder og økonomiansvarlig for lokallaget på Bislet, og hun har også vært representant i landsrådet. Hun har bachelorgrad i utviklingsstudier fra OsloMet.

Det siste året som nestleder har hun jobbet mye med lokallagene, revidering av SAIHs landsråd og politisk arbeid med ungdomspartiene. Hun ønsker å fortsette å jobbe med prosjektene hun har startet i år og er særlig motivert til å jobbe videre med SAIHs kampanjer.

Valgkomiteen anser Selma som en svært god og motivert kandidat som fortsatt har mye å tilføre arbeidsutvalget. Hun har jobbet godt sammen med lederen og den andre nestlederen, samt sekretariatet og medlemsorganisasjoner, og valgkomiteen vurderer at denne erfaringen og hennes kunnskap om SAIH fra nesten 5 år som aktiv i SAIH gjør henne til en utmerket kandidat.

Samlet vurdering

Valgkomiteen anser det innstilte arbeidsutvalget som en sterk politisk og organisatorisk ledelse som vil utfylle hverandre og styre SAIH på en god måte den kommende perioden. Det har ikke vært en lett beslutning å ta, men valgkomiteen ønsker å innstille de tre kandidatene for å vektlegge kontinuitet og stabilitet for SAIH etter en vanskelig periode for organisasjonen etter covid-19-pandemien. Kandidatenes ulike personligheter og arbeidsmåter komplimenterer hverandre og gjør trioen til et godt team. Vi innstiller på tre kandidater vi føler oss sikre på at vil ha det engasjementet og erfaringen som ønskes av en ledertrio i SAIH, og som vi vurderer som sterkt rustet til å møte den nye perioden med mye pågangsmot.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen startet sitt arbeid høsten 2021, og har deltatt på høstsamling og vintersamling. Valgkomiteen har fått innspill til sitt arbeid under perioden av ulike instanser i SAIH. Valgkomiteen har hatt samtaler med potensielle kandidater fra lokallag, tidligere lokallagsaktivister, studentpolitikere og akademikere.

Valgkomiteens innstilling er resultatet av en grundig vurdering av kandidatenes egenskaper, sammensetningen av kandidater til de ulike vervene og hvordan disse vil kunne samarbeide, samt organisasjonens behov. Valgkomiteen har fulgt arbeidsinstruksen som ble vedtatt av styret på SM07-19/20.

Valgkomiteen ble valgt av Årsmøtet i 2022. Komiteen består av Marta Valsania, Martta Ojala og Therese Jensen Grøsvik. Komiteens medlemmer har lang fartstid i organisasjonen og har hatt en rekke ulike verv, både på lokallagsnivå og i informasjonskomiteen.

Flere saker:

Sommercamp 2023

Sommercamp 2023

Velkommen til SAIHs sommersamling i hjertet av Nordmarka, 8. - 11. juni. Her samles aktivister fra hele landet til en helg fylt med bading, faglige påfyll, aktivisme og mye moro. Husk å melde deg på!

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

28.-29. april ble SAIHs årsmøte arrangert, og over 60 delegater, observatører, medlemmer og gjester var samlet på Bruket i Oslo.