Arbeidsutvalget 2022/2023

Arbeidsutvalget 2022/2023

SAIHs årsmøte fant sted 29. og 30. april, og der ble Hector Ulloa, Selma Bratberg og Martine Billing gjenvalgt som arbeidsutvalg i SAIH. Vi har spurt de noen spørsmål om hvilke tanker de har etter året som har gått og hva de ønsker å jobbe med det kommende året

HECTOR ULLOA - LEDER

Hector

Hector Ulloa (26) ble gjenvalgt som leder av SAIH. Hector kommer opprinnelig fra Honduras. Han var studentaktivist i Honduras, og ble utsatt for represalier for jobben har gjorde der. Hector kom til Norge gjennom Students at Risk for å fullføre sine studier. Han har vært aktiv i organisasjonen siden 2018, både i lokallaget i Bergen og som nestleder og leder i SAIH.


Hvordan føles det å bli gjenvalgt?
Jeg føler meg ekstremt beæret av å vite at medlemmene våre har gitt meg tilliten til å lede SAIH i et år til. Jeg er sikker på at dette året vil bringe med seg nye utfordringer, fullstendig annerledes fra de jeg har erfart til nå. Jeg vet på at dette styret kommer til å håndtere disse utfordringene med en kreativitet som vil løfte SAIH opp og fram.


Hvilke av SAIHs saker brenner du ekstra for?
Arbeidet vårt med Students Rights Watch. Det innebærer alt som er relatert til å gi direkte støtte til- og beskytte studentaktivister over hele verden. Siden jeg kom til Norge har utvidelsen av Students at Risk-programmet alltid vært en prioritet for meg, og det vil jeg fortsette å jobbe for. Jeg håper dette året gir meg muligheten til å komme enda nærmere våre mål om å 1) Styrke StAR i Norge slik at vi kan ta imot flere studenter og å tilby de flere muligheter etter endt studie, og 2) Etabelere StAR som et europeisk program.


Hva kan dere krysse av «to do-listen» etter dette året?
Styrking av lokallagene våre og forbedring av lederskoleprogrammene. Sistnevnte er et direkte resultat av anbefalingsbrevet som ble vedtatt etter organisasjonskartleggingen som ble gjennomført i 2020-2021.

Vi har styrket nettverkene våre med studentbevegelser rundt om i verden ved å være mer synlige internasjonalt på temaer knyttet til studentsolidaritet.

Vi har samarbeidet tett med studentbevegelser i en rekke europeiske land med mål om å utvide StAR-programmet. I den forbindelse har vi også samarbeidet med andre organisasjoner som har erfaring med alternative veier til utdanningsprogrammer for flyktninger. Disse kan bli svært gode allierte i fremtiden i utvidelsen av StAR.


Hva er det viktigste du har lært som en del av arbeidsutvalget, og hva tar du med deg inn i en ny periode?
Verdien av samarbeid og det å ha et langsiktig perspektiv.

Det siste året har jeg hatt muligheten til å samarbeide med to fantastiske og profesjonelle nestledere som virkelig har vist meg styrken av samarbeid. Jeg er ekstremt glad for å kunne jobbe med dem i ett år til.

Mange av avgjørelsene vi har tatt det siste året har ikke hatt en umiddelbar effekt, men vi har lært å ta en sjanse når det trengs, og å teste ut nye ting som på sikt vil komme SAIH til gode. Å kunne diskutere strategiske planer og «zoome ut» for å se ting utenifra er ekstremt viktig for organisasjonen. Jeg er glad for at vi har erfart dette allerede, slik at vi kan fortsette å styrke denne evnen i arbeidet vårt videre.


Hva blir det viktigste arbeidet i året som kommer?
Øke forståelsen vår for hvordan studentbevegelser rundt om i verden fungerer og hva deres behov er. SAIH må fortsette å undersøke og dokumentere brudd på studenters rettigheter og hvordan vi kan støtte aktivister. Med økt dokumentering og en utvidet forståelse for beskyttelsesmekanismer vil SAIH være på god vei til å bli en internasjonalt anerkjent stemme på dette området.

SELMA BRATBERG – NESTLEDER

Nytt Au 1 2

Selma Bratberg (25) er gjenvalgt som nestleder. Hun har vært aktiv i organisasjonen siden 2017, blant annet som leder for lokallaget på Bislet og som representant i Landsrådet og Informasjonskomiteen. Selma har studert utviklingsstudier, og har blant annet vært aktiv med Verdens Beste Nyheter.


Hvordan føles det å bli gjenvalgt?
Først og fremst føler jeg meg ydmyk. Det er en stor ære å få årsmøtets tillitt til nok et år som nestleder av organisasjonen. Og så er jeg jo veldig glad og skikkelig, skikkelig gira på å bare fortsette arbeidet og bruke alle erfaringene fra i år til å ta SAIH til nye høyder i året som kommer. Med et AU som allerede har sittet et år, tror jeg vi har gode forutsetninger til å få til mye det neste året, samtidig er det naturlig at folk også har høyere forventninger til oss, så det må vi jobbe for å innfri.


Hvilke av SAIHs saker brenner du ekstra for?
Jeg er veldig interessert i arbeidet vi gjør med inkludering av urfolk i høyere utdanning, og hvordan man kan skape en høyere utdanning med respekt for ulike gruppers kultur, språk og tradisjon.

Dessuten brenner jeg ekstra for arbeidet vårt med studentaktivister og beskyttelse av dem. Dette arbeidet blir bare viktigere når vi ser hvordan verden utvikler seg. Til tross for en dyster og autoritær utvikling i mange land, ser vi at folk ikke gir opp, men fortsetter å kjempe. Det er inspirerende å se, og må motivere oss til å fortsette arbeidet for demokrati og menneskerettigheter.


Hva kan dere krysse av «to do-listen» etter dette året?
Egentlig føler jeg det er litt vanskelig å krysse noe av «to do-listen» fordi mye av det vi jobber med er kontinuerlig arbeid og videreutvikling/styrking, som vi må fortsette å jobbe med neste år. Men jeg mener likevel vi har fått til mye. For eksempel hadde vi 6 aktive lokallag da vi startet opp i høst, nå har vi 10.

Vi har samarbeidet godt med mange av studentdemokratiene og medlemsorganisasjonene våre, særlig knyttet til kampanjearbeidet vårt. Dessuten har vi fått mange viktige gjennomslag og medhold for StAR-ordningen, og tatt viktige skritt i retning av en Europeisk Students at Risk. Gjennom dette arbeidet har vi styrket samarbeidet med politiske aktører i Norge og internasjonalt.


Hva er det viktigste du har lært som en del av arbeidsutvalget, og hva tar du med deg inn i en ny periode?
Utrolig mye! For det første har jeg lært mye om det å jobbe i team, og hvordan jeg fungerer sammen med Martine og Hector. Jeg tror vi har utviklet oss som team i løpet av året, og utfyller hverandre bedre nå enn da vi startet.

Dessuten har jeg fått mye mer kunnskap om politiske prosesser og hvordan vi best kan få gjennomslag for de sakene vi jobber for. I tillegg har jeg lært og erfart viktigheten av å prioritere! Et år i SAIH går utrolig fort og det er en lang liste med ting vi skal igjennom, pluss mange fortløpende forespørsler. Da er det viktig at vi klarer å prioritere det som faktisk er viktigst for organisasjonen.


Hva blir det viktigste arbeidet i året som kommer?
Jeg tror arbeidet med organisasjonsutvikling blir utrolig viktig i det neste året. Selv om vi har gjort mye det siste året med tanke på å bygge opp igjen lokallagene og styrke rekrutteringen til organisasjonen, har vi fortsatt mye å gjøre her.

Dessuten tror jeg arbeidet med beskyttelsesmekanismer for studentaktivister blir veldig viktig. Både det videre arbeidet for å styrke og utvide StAR-ordningen, og gjennom Students Rights Watch. Vi skal jo for første gang utgi en rapport om brudd på studenters rettigheter denne høsten. Slik dokumentasjon er utrolig viktig, men krever også at vi samtidig jobber med beskyttelse av de studentaktivistene som får sine rettigheter brutt.

MARTINE BILLING - NESTLEDER

3

Martine Billing (24) er gjenvalgt som nestleder. Hun har i studietiden engasjert seg som frivillig i en rekke organisasjoner i tillegg til SAIH, blant annet Røde Kors, FN-sambandet og Changemaker. Hun er og en del av GPE (Global Partnership for Education) sitt Youth Leader program der vi jobber med å sikre kvalitetsutdanning i lavinntektsland.


Hvordan føles det å bli gjenvalgt?
Det føles veldig bra: lettelse, ære og en del stolthet. Å få denne tilliten igjen er jo den beste bekreftelsen som finnes på at jobben jeg har gjort det siste året har vært bra. La oss se om jeg klarer å toppe det dette året!


Hvilke av SAIHs saker brenner du ekstra for?
Jobben vi gjør med studenter som menneskerettighetsforsvarere er blant kjerneverdiene våre, og også noe jeg engasjerer meg spesielt i. Studenter er en gruppe som ofte blir oversett når det snakkes om dem som sørger for en bedre og mer rettferdig verden, på tross av den essensielle rollen de spiller i nettopp det arbeidet.


Hva kan dere krysse av «to do-listen» etter dette året?
Det aller største, er at vi har fått organisasjonen opp å nikke igjen etter to krevende år med korona: Vi har bygget opp og styrket lokallag, relasjoner til medlemsorganisasjoner og studentdemokratier.


Hva er det viktigste du har lært som en del av arbeidsutvalget, og hva tar du med deg inn i en ny periode?
Følg magefølelsen og noen ganger lønner det seg også å svelge stoltheten. At du ikke nådde alle målene du hadde satt deg eller at du ikke fikk resultatene du ønsket deg, betyr ikke at det var bortkastet eller at de ikke var en suksess.


Hva blir det viktigste arbeidet i året som kommer?
Vi har mange prosjekter som skal følges opp, både internt og eksternt. Partnerne våre opererer i krevende omgivelser der det blir stadig mindre rom for arbeidet de gjør, og det blir utrolig viktig å følge opp disse og være nettopp gode partnere for dem og samtidig være tro til hvem vi er. I tillegg er jeg spesielt spent på å se StAR vokse og utvikle seg. Internt har vi også en del nytt som er veldig viktig å følge opp, som det nye landsrådet og arbeidet med organisasjonsutvikling. Vi har hatt noen seiere denne perioden, men vi har fremdeles mye som gjenstår.

Her kan du lese hva arbeidsutvalget svarte etter de ble valgt på årsmøte 2021.

Flere saker:

SAIH søker nye utvalgsmedlemmer!

SAIH søker nye utvalgsmedlemmer!

Er du student med et brennende engasjement for utdanning og internasjonal solidaritet? Nå kan du være med å forme fremtidens SAIH! Søknadsfrist 24. august.

SAIH på Arendalsuka

SAIH på Arendalsuka

Det er igjen klart for Arendalsuka, Norges viktigste og største politiske møteplass. SAIH er selvfølgelig til stede!