Sommercamp 2022

Sommercamp 2022

Velkommen til Sommercamp 2022!

*English below*

Tidspunkt - 16.-19. juni
Sted - Studenterhytta, Oslo
Påmeldingsfrist - 6.juni

Etter to pandemi-år er vi veldig glade for å endelig kunne invitere dere til SAIHs Sommercamp! Årets sommercamp finner sted på Studenterhytta 16.-19. juni. I hjertet av Nordmarka, ved behagelige badevann, inviterer vi til en langhelg med faglig påfyll, aktivisme og mye morro!

SAIHs sommercamp er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier og øvrige medlemmer av SAIH. Det blir en god blanding av faglige seminarer, kreativ utvikling og hygge. Vi håper dere har mulighet til å delta!

SAIH betaler reise for inntil 1 deltaker fra hvert lokallag. Dersom dere ønsker å sende flere deltakere og tenker dette er noe som bidrar til å styrke aktiviteten lokalt, kan dere vurdere å bruke Frifond-midler til å dekke reise for øvrige deltakere. Det er helt opp til dere hva dere ønsker å bruke Frifond-pengene på, og dere kan også velge å søke AU om prosjektstøtte dersom dere har brukt opp driftsmidlene. SAIH dekker opphold og mat for alle lokallagsaktivister. Det koster 500 kroner for å delta på sommercamp fra torsdag til søndag for alle andre enn lokallagsaktivister. Dette inkluderer mat og overnatting, reise må dere dekke selv. Grunnet plassbegrensning åpner vi i utgangspunktet opp for at hvert lokallag kan sende maks 5 deltakere, og Studentparlamenter og øvrige medlemmer 1 representant hver. Gi oss beskjed om dere ønsker å sende flere, så ser vi om det lar seg gjøre når påmeldingsfristen har gått ut.

Vi legger opp til et spennende program, med foredrag, kreative workshoper og mye fritid og sosiale aktiviteter. Foreløpig kan vi røpe at vi får besøk av partnerorganisasjonen vår GALA fra Sør-Afrika! Du kan lese mer om de her. Det vil være landsrådsmøte 16. juni før avreise til Studenterhytta, så ha det i mente før dere bestiller reisen til Oslo (SAIH dekker reise for disse). Mer info vil bli sendt på epost til påmeldte. Her vil vi også komme med mer info om avreisetid, endelig program og pakkeliste. Vi gleder oss til å henge med dere!

Summer camp 2022

Date - 16.-19. june
Location - Studenterhytta, Oslo
Deadline for registration - 6.juni

Welcome to SAIH's summer camp 2022! After two years with pandemic, we are very happy to finally be able to invite you to SAIH’s Summer camp! The summer camp will take place at Studenterhytta from June 16th-19th. In the heart of Nordmarka, by a comfortable swimming lake and beautiful nature, we invite you to a weekend full of interesting workshops, activism and lots of fun! SAIH's summer camp is open for the local chapters, Student democracies and other members of SAIH. The summer camp is a great mixture of seminars, creative workshops and social events. We hope you are able to attend!

SAIH pays for the travel of 1 participant from each local chapter. If you want to send more participants and think this will strengthen the local activity, you can consider using your Frifond-money to pay for the travel of more participants. It is up to you how you want to spend your Frifond-money, and you can also decide to apply to the Executive Committee to get project funding if you have spent all your operational support. SAIH covers food and accommodation for all local chapter activists. For student parliaments and other members there’s a 500 kr fee to participate at the summer camp from Thursday to Sunday. This includes food and accommodation, you have to cover travel yourself. Because of limited space, we are initially opening up for a maximum of 5 people from each local chapter, other members can send one participant each. Let us know if you want to send more, and we will look at the possibility of this after the deadline for signing up has passed.

We plan for an exciting program with presentations, creative workshops and lots of free time and social activities. We can already spoil we are getting a visit from our partner GALA from South Africa! You can read more about GALA here. More information will be sent to those who have signed up by email. Including departure time, a set program and a packing list.

We look forward to seeing all of you!

If SAIH is paying for your travel (only one person per Local chapter), you need to let us know if you are travelling by plane as we will book your ticket - send an email to nestleder@saih.no

Which days would you like to participate
Which meals would you like?
Do you have any food allergies, preferences, etc
Do you understand Norwegian
Will you participate in the national council meeting (16. of June)
I agree that my photo taken by SAIH's photographer(s) may be used freely by SAIH online as part of the organization's information activities
SAIH’s summer camp shall be a safe place for all participants. Take care of each other and make sure you are inclusive and treat fellow participants with respect. We have zero tolerance for harassment and discrimination. If you experience serious conditions or behavior that violate our guidelines, we encourage you to report. In this way we can combat discrimination, harassment, unacceptable behavior and defaults. Do you want to read about SAIH's whistleblowing routines (unfortunately yet only in Norwegian), you can find more information here: https://saih.no/hvem-er-saih/varsling.

SAIH's privacy notice can be found here: https://saih.no/saihs-personvernerklæring. (Unfortunately yet only in Norwegian)


Flere saker:

The global anti-gender movement

The global anti-gender movement

There is a global movement that are trying to hollow out LGBTI rights and are making efforts to eliminate critical knowledge on gender and sexuality diversity.

SAIH på PRIDE

SAIH på PRIDE

SAIH deltar i årets Pride-parade, og får besøk av samarbeidspartnere fra Sør-Afrika.