Utdanning for fred i Colombia – Operasjon Dagsverk 2016

Utdanning for fred i Colombia – Operasjon Dagsverk 2016

I 2016 ble SAIH tildelt Operasjon Dagsverk med prosjektet «Utdanning for fred i Colombia». Prosjektet skulle bidra til at ungdom i Colombia har trygge skoler og lokalsamfunn, kjenner sine rettigheter og får være med å bestemme.
Prosjektet ble, etter 5 år, avsluttet i 2021 med gode resultater.

Over 8 000 ungdommer har fått opplæring i rettigheter de ikke var klar over at de hadde, og 35 000 har fått bedre kjennskap til sine egne rettigheter og menneskerettighetene. Mange av ungdommene gikk fra å ha liten tro på seg selv, til å heve stemmen og få til endringer i både eget og andres liv.

Det er gjennomført flere titalls informasjonskampanjer om alternativer til vold, om gratis utdanning og antirasisme. De har krevd at politikerne gjennomfører det de lovte barn og unge under valgkampen. Tusenvis har signert krav som ble sendt til regjeringen, og på valgmøter har de stilt krav innen helse, utdanning og fredsbygging.

Prosjektet har lært ungdommen at de kan møte vold med ikke-voldelige metoder. Metodene har de tatt med inn i sine lokalsamfunn, og på den måten bidratt til tillit, samhold og styrke. Ungdommene forteller at prosjektet har gitt dem større tro på seg selv, og sin evne til å bidra til en positiv endring for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn. Nå velger mange skole, familie og venner fremfor kriminelle gjenger.

Du kan lese alt om prosjektet og resultatet her - https://www.od.no/2016-utdanni...

Flere saker:

Ledig stilling

Ledig stilling

SAIH leter etter en resultatorientert og kreativ kollega til å være prosjektleder for SAIHs inntektsarbeid. Søknadsfrist 31. januar.