FNs høykommissær for menneskerettigheter i Colombia på Norgesbesøk.

FNs høykommissær for menneskerettigheter i Colombia på Norgesbesøk.

Juliette de Riveros er rep. for FNs høykommissær for menneskerettigheter i Colombia. 16. oktober er hun i Norge for å sette søkelys på menneskerettigheter i Norges innsats for fred i Colombia.

Colombia er i en dyp menneskerettighetskrise og økende voldspiral, til tross for den historiske fredsavtalen fra 2016. Norge må prioritere menneskerettighetsarbeidet i Colombia for å sikre varig fred.

Den colombianske regjeringen har bred støtte blant grasrotbevegelser, men har fortsatt langt igjen før fredsavtalen er implementert. Vi er i dag vitne til en øking i vold, særlig blant barn og unge som blir rekruttert til vold og narkonettverk, og stadige brudd på menneskerettighetene. Dessverre er Colombia fremdeles et av verdens farligste land for menneskerettighetsforkjempere. Global Witness slo nettopp fast at 1/3 av drapene på miljøforkjempere i verden i fjor skjedde i Colombia.

- Det største trusselen for de kriminelle grupperingene er grasrotbevegelsen og en sterk samfunnsorganisering. Dette er de klar over. Derfor velger de strategisk rekrutering av barn og unge, fremtidens samfunnsledere, for å bryte samholdet og limer i samfunnet, poengterer Juliette de Rivero.

Dette er dårlig nytt for det colombianske folket som ønsker fred og forsoning, og for Norge som i en årrekke har investert penger og prestisje i fredsprosessen. Juliette de Rivero er tydelig i sin oppfordring om a ha mer direkte dialog med samfunnsaktører, istedenfor å fokusere forhandlingene inn mot kriminelle grupper. Grasrotbevegelsene har mange av svarene for en varige strukturelle endringer for fred i Colombia.

- Vi må prioritere beskyttelsen av sivilbefolkningen i Colombia, særlig urfolk, afroetterkommere og bønder, sier Juliette de Rivero.

Riveros er likevel positiv og ber Norge sette menneskerettighetene i sentrum av sin innsats i landet og i samarbeid med denne nye regjeringen.

Flere saker:

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.