Statsbudsjettet 2024: En trist dag for globalt akademisk samarbeid

Statsbudsjettet 2024: En trist dag for globalt akademisk samarbeid

Fredag 06. oktober presenterer Ap/Sp regjeringen forslag til statsbudsjett 2024.

- Det er en trist dag for alle som bryr seg om globalt samarbeid i akademia. Regjeringen foreslår, nok en gang, politikk som trekker Norge bort fra globalt samarbeid om forsking og utdanning, sier en skuffet SAIH-leder Selma Matsdotter Bratberg.

Kutt i utviklingsforskning

Situasjonen for høyere utdanning globalt er alvorlig. I mange av landene der SAIH jobber er høyere utdanning allerede utilgjengelig for mange og samtidig ser vi at det bare blir dyrere å studere. Skolepengene øker til tross for stor motstand fra studentene. I tillegg ser vi at autoritære krefter er på fremmarsj globalt, og utdanning og akademia angripes og knebles.

- Statsbudsjettet foreslår å kutte 100 millioner kroner til global utdanningsbistand, i tillegg til kutt i internasjonaliseringstiltaket NorPart (Norsk partnerskap for globalt samarbeid). Det er oppsiktsvekkende at regjeringen prioriterer på denne måten når vi vet at utdanning og forskning er viktig for å forsvare demokrati og menneskerettigheter.

Et skritt frem og to tilbake

Tidligere i år ble det varslet en stipendordning for studenter fra land som mottar bistand fra Norge etter regjeringens svært upopulære innføring av skolepenger for studenter utenfor EU og EØS.  

- SAIH er glade for at det kommer en stipendordning for studenter fra ODA-land, men dette statsbudsjettet er ett skritt fram to tilbake for globalt akademisk samarbeid. Mulighetene for global kunnskapsutvikling og studentmobilitet på tvers av landegrenser er i revers, og dette skjer i en tid hvor kritisk tenkning og forskning er under press i mange land.

Flere saker:

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.