Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.

Vi ser det i protestene i Iran, i den sivile ulydigheten mot militærdiktaturet i Myanmar: Studenter er blant de som går foran og først hever stemmen når samfunn beveger seg i mer autoritær retning. Det gjør dem utsatt.

Vi vet at studentaktivister utsettes for tåregass, vold og brutalitet. Men det er bare toppen av isfjellet, sier Hector Ulloa, leder i SAIH.

En ny rapport fra den norske bistands- og kampanjeorganisasjonen SAIH viser at aktivister ofte utsettes for langt mer subtile former for undertrykkelse.

Denne forskningen utfordrer oss til å tenke nytt om hva undertrykkelsen egentlig består i – slik at vi kan beskytte ytringsfriheten før det er for sent, sier Ulloa.

Rapporten Activism Under Attack – Understanding the Repression of Student Activism er skrevet av professor Amy Kapit ved Swarthmore College.

I England bruker man lovverket for å hindre finansiering av studentorganisasjoner. I Zimbabwe diskrediterer myndighetene aktivistene med å beskylde dem for å være koblet til vestlig imperialisme. Undertrykkingen tar ulike former i ulike politiske virkeligheter, sier Kapit.

Hun peker på at undertrykkingen skjer også i land som regnes som åpne – ikke kun i diktaturer.

Fire former for undertrykkelse

I rapporten kommer det frem at de mange ikke-voldelige former for undertrykkelse av studentaktivisme i liten grad er dokumentert før.

Det internasjonale samfunnet overser de mer subtile taktikkene som tas i bruk av regjeringer og utdanningsinstitusjoner for å kneble kritiske stemmer på daglig basis. Dette er alvorlig fordi vi går glipp av muligheten til å konfrontere de fremvoksende autoritære kreftene i samfunnet, sier Hector Ulloa, leder av SAIH.

Det er særlig fire trender som løftes frem i rapporten: nye lover som begrenser aktivitet, diskreditering ved å stemple aktivister som «terrorister» eller «kriminelle», finansiell støtte forbeholdt de som støtter regjeringen og dens politikk, samt forsøk på å splitte opp studentbevegelsen gjennom polarisering.

For å forstå hvordan autoritære regimer utvikler seg og sivilsamfunnet svekkes globalt, så må disse formene for ikke-voldelig undertrykkelse forstås og dokumenters, sier Ulloa.

Untitled Design 43

Trendbibel for diktatorer

I forlengelse av rapporten, har SAIH lansert Oppression Magazine – et motemagasin for diktatorer som viser frem de siste trendene innen undertrykking av studentaktivisme.

– Det kan virke som om autoritære ledere holder seg oppdatert på siste skrik i undertrykkelse, i ren motemagasinstil. Demokratiske stater, organisasjoner og det internasjonale samfunnet må være like kreative når det kommer til å fremme demokratiet og beskytte menneskerettighetsaktivister, sier Ulloa.

Oppression Magazine er et ledd i en kampanje for å skape oppmerksomhet rundt undertrykkingen aktivister utsettes for, og formidles på sosiale medier og på campuser over hele landet.

Rapporten Activism Under Attack er finansiert av Open Society Foundations, Norad og norske studenter som betaler SAIH-10ere.

Flere saker: