Lokallag

SAIH har 12 lokallag ved høgskoler og universiteter over hele landet.

I lokallag kan du jobbe med ulike spennende temaer om alt fra fengslede studentaktivister i Zimbabwe og kvinners rettigheter i Nicaragua, til skeives rettigheter i Sør-Afrika, okkupasjonen av Vest-Sahara og utdanning for urfolk i Bolivia. Foruten å jobbe med en lang rekke ulike, spennende og viktige temaer er dette også en strålende muligheter til å få praktisk erfaring i løpet av studietiden. Uansett hva du studerer er du velkommen til SAIHs lokallag; det som er viktig er å ha peil på det som skjer i verden. Derfor inviterer vi til debatter, filmvisninger og kampanjer, slik at vi lærer noe nytt, diskuterer med ekspertene og finner løsningene.

I tillegg til alt du lærer er det gøy og sosialt å være med i et lokallag. Her vil du møte engasjerte folk som kanskje blir blant dine beste venner i studietiden, og gjennom samarbeid og arrangementer er lokallagene en fin arena for å møte andre folk og organisasjoner. Du vil bli kjent med studenter på tvers av studieretninger og årskull, og på samlingene våre vil du også møte aktivister fra andre lokallag, og fra våre partnere i Latin-Amerika, Asia og det sørlige Afrika.

Finnes det ikke lokallag ved ditt studiested? Kontakt oss, så hjelper vi deg å opprette det!