Bredere kanaler for den viktigste transporten

Økt tilgjengelighet for forskningsbasert kunnskap kan forandre verden til det bedre, skriver Øivind Bratberg (UiO).

En forskningsbasert artikkel er ikke et blogginnlegg. De to sjangrene er hentet fra hver sin verden. Der bloggen er lettbent, er artikkelen tung og referansebasert. Og om bloggen er umiddelbar, skal artikkelen gjennom en runddans av konsulentuttalelser før godkjenning og et venteromsopphold hos tidsskriftet selv.

Alt dette bidrar til å holde oppe myten om at forskningsbaserte artikler er kostbare – de må koste penger – og det er en forutsetning for kvalitet at tidsskriftene er kostbar lesning.

Det er nettopp denne myten som gjør at bestemte aktører kan kontrollere systemet rundt akademiske artikler. Det er et system som holder privilegerte aktører inne i varmen mens andre skyves ut i informasjonsmørket rundt den globale akademiske offentligheten.

(image) Den åpenbare vinneren er de store forlagene. Tidsskriftene de forvalter, er det forskere som fyller og kvalitetssikrer. Samtidig nyter forlagene godt av inntektene fra universiteter som må betale for tilgang til kunnskap som ens egne forskere har produsert.

I dette spillet er de små taperne alle som tar gratis av egen arbeidstid for å bidra til tidsskrift som beriker velnærte forlagshus. De litt større taperne er alle ved vestlige institusjoner som gjerne skulle sett mer ressurser gå til undervisning og forskning (og litteratur!). Men de virkelig store taperne er de som holdes utenfor denne kunnskapen fordi de ikke er velsignet med tidsskriftstilgang.

Ingenting ved dagens system er nødvendig for å utvikle fagfellebasert kunnskap – med ett unntak: forskernes løpende dugnadsinnsats som del av et fagfellesskap hvor kunnskap utvikles og etterprøves.

Det bringer oss tilbake til start. Mens en blogg holdes i live gjennom bred eksponering, er forskningen også avhengig av å leses, vurderes og kritiseres. Faktisk er deling det eneste som kan gi like vilkår for kunnskapsbygging, for den enkelte forsker og student så vel som for institusjoner. Om kunnskap forandrer verden er det desto viktigere at kunnskap er tilgjengelig for verden. Open Access-tidsskrifter er et stort steg i den retningen.

Les mer på kampanjesidene og signer oppropet

Del plakaten på Facebook
Hva er Open Access på 1 minutt,
Hva er Open Access på 2 minutter
Få Sharing is Caring på profilbildet ditt

Flere saker:

SAIH søker programrådgiver

SAIH søker programrådgiver

SAIH søker programrådgiver som kan koordinere vårt Fredskorsprogram med utveksling av ansatte og aktivister mellom Norge, Zimbabwe, Zambia og Sør-Afrika.

SAIH søker programrådgiver

SAIH søker programrådgiver

SAIH søker programrådgiver med ansvar for prosjekter i Latin-Amerika. Vi ser etter deg som er initiativrik, samarbeidsorientert og har et stort engasjement for utdanning. Dersom du i tillegg behersker spansk som arbeidsspråk og har kunnskap om resultatbasert styring og rapportering kan det være deg vi er på jakt etter.

Mot en ny politisk æra i Zimbabwe?

Mot en ny politisk æra i Zimbabwe?

31. juli går folket i Zimbabwe til stemmeurnene. Gjennom prosjektet «Ballot Buddies» jobber studentorganisasjonen ZINASU for å sikre valgdeltagelsen blant de unge. Til tross for en utfordrende politisk kontekst, øyner studentene håp for framtida.