Gruvestriden i Guatemala

Gruvestriden i Guatemala

I desember 2014 fulgte SAIH med til Guatemala på reportasjereise sammen med journalister fra NRK Sápmi. Se og les flere saker om situasjonen for urbefolkningen i landet.

Oljefondet hadde i utgangen av 2013 381 millioner norske kroner investert i det canadiske gruveselskapet Goldcorp. Selskapet har i 10 år drevet med gullutvinning i Marlin-gruven i Guatemala, noe som har bidratt til grov miljøskade og menneskerettighetsbrudd. Urfolksgruppene Mam og Sipakapense har ikke blitt konsultert i forbindelse med etableringen av gruven.

Goldcorp fortsetter å bryte urfolks rett til konsultasjon i forbindelse med ekspansjon av virksomheten.

Dette er noen av hovedfunnene i SAIHs rapport «Ta først, spørre etterpå», utgitt høsten 2014. Virksomheten har hatt svært negative konsekvenser for lokalbefolkningen. Blant annet har tilgangen på jord blitt dramatisk redusert, sprenging har påført sprekker i husene, og forurensning og relaterte helseproblemer er også godt dokumentert. Myndighetene har slått hardt ned på fredelig motstand og aktivisme mot gruva, og Goldcorp har skapt konflikt og utrygghet mellom de som er for og de som er mot virksomheten.

Les mer om SAIHs kampanje 2014

I desember 2014 ble programrådgiver Eva Maria Fjellheim med som tolk og ressursperson til Guatemala sammen med NRK Sápmi, som ville se situasjonen med egne øyne.

22. januar hadde også NRK Urix en sending om temaet, med flere innslag fra turen. Se innslaget her.

Se og les flere saker som NRK Sápmi har produsert etter besøket i Guatemala:

Oddasat (samiske TV nyheter, tekstet til norsk):
Gruvestrid i Guatemala har ført til massakrer (sak nr 7)
Mayakvinnen frykter for sine barn etter gruvens inntog (sak nr.3)
Urfolket i Guatemala går til politisk krig (sak nr. 9)

Nettsaker:
Forsvarer seg mot volden med teater
Trodde ikke det fantes urfolk som sulter
Mayaene til valg for første gang

Flere saker:

Bli med å lage kampanje!

Bli med å lage kampanje!

SAIH søker kreative og engasjerte folk som vil være med i kampanjeutvalget for årets høstkampanje. Søk nå! Frist 1. februar.

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.