Mot veiskille for Oljefondet?

Mot veiskille for Oljefondet?

Det er mye som tyder på at fjorårets #Wedreambig-kampanje kan bli en suksess når den neste stortingsmelding om Statens Pensjonsfond Utland skal behandles i Stortinget. Her kan du lese hvorfor!

Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland (SPU), har investert i over 9000 selskaper i hele verden. Fondet har blitt kraftig kritisert av ossog andre, for å investere i selskaper som bryter menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Derfor foreslo vi i fjorårets #Wedreambig-kampanje at SPU skulle få på plass en strategi for å motvirke overgrep på menneskerettigheter, inklusive urfolks rettigheter i sine investeringer.

Senere i vår skal neste stortingsmelding om Statens Pensjonsfond Utland behandles i Stortinget, og vi ønsker at Stortinget skal legge konkrete føringer til Norges Bank om en slik strategi. Allerede i desember i fjor gikk flere av de borgerlige ungdomspartiene ut i Klassekampen og støttet SAIHs hovedkrav om en slik strategi.

Les også: Ungdomspartiledere krever urfolksstrategi i Oljefondet

Nå følger partiene på Stortinget etter. Senest forrige uke vedtok landsstyret i KrF at KrF vil ta hensyn til menneskerettigheter i SPUs eierskapsstrategi. Les hele uttalelsen fra KrFs landsstyre her.

SV og Arbeiderpartiet gikk inn for en eierskapsstrategi for menneskerettigheter og urfolksrettigheter allerede i fjor, mens både Venstre og Senterpartiet har gitt signaler om at de er positive til forslaget. Venstres landsmøte vedtok i fjor at «Norge ikke skal tjene penger på virksomhet som krenker menneskerettighetene, […] gjennom SPU».

Høyres Heidi Nordby Lunde sa i Dagsnytt atten i høst at urfolk og deres rettigheter vil være en naturlig del av debatten når Stortingsmeldingen om SPU skal behandles til våren. Dermed kan det ligge an til at SAIHs forslag får flertall i Stortinget.

SAIH vil følge arbeidet i Stortinget med falkøyne de neste ukene, og vi skal gjøre det vi kan for å sikre at SPUs arbeid med menneskerettigheter og urfolksrettigheter styrkes.

Flere saker:

Bli med å lage kampanje!

Bli med å lage kampanje!

SAIH søker kreative og engasjerte folk som vil være med i kampanjeutvalget for årets høstkampanje. Søk nå! Frist 1. februar.

Studentstreikene i Colombia fortsetter

Studentstreikene i Colombia fortsetter

En massiv lærer- og studentstreik i Colombia har nå vart i én måned. Regjeringen nekter å imøtekomme krav om mer støtte til offentlige universiteter og har i stedet kommet med harde represalier.