​Kjemper for deltagelse i fredsprosessen

​Kjemper for deltagelse i fredsprosessen

- Afrocolombianere er totalt ekskludert fra fredsprosessen, sier Sara Valencia og Naka Mandinga, som er på besøk i Oslo for å synliggjøre situasjonen overfor norske myndigheter.

En stor nasjonal mobilisering har pågått i Colombia siden 30. mai. Over 30.000 personer deltar, både urfolk, afrocolombianere og bønder. Siste meldinger er minst 150 skadde og 3 drept, som følge av sammenstøt med opprørspolitiet.

Hensikten med mobiliseringen er å vekke oppmerksomhet rundt en rekke krav og lovnader som de mener colombianske myndigheter har neglisjert. Dette gjelder blant annet tilbakeføring av kollektive landområder og urfolks- og afrobevegelsens innflytelse på fredsprosessen i Havanna.

- Det mobiliseres over hele landet, for å sette søkelyset på lovnadene som regjeringen ikke har fulgt opp, forteller Naka Mandinga og Sara Valencia, begge fra PCN (Proceso de Comunidades Negras), den afrocolombianske bevegelsen i Colombia.

De har nettopp startet sin rundreise i Europa for å sette søkelyset på situasjonen for afrocolombianere i fredsprosessen.

- Afrocolombianere er totalt ekskludert fra fredsprosessen. Vi ønsker å bestemme over vår fremtid og få bruke våre rettigheter – som er nedtegnet i loven. Ingen har spurt oss om våre ønsker for Colombias framtid, sier Mandinga.

Demonstrasjonene som foregår nå er en del av en større mobilisering blant afrocolombianere de siste månedene. Også i april pågikk en demonstrasjon i delstaten Cauca.

​Forventninger til Norge

Afrocolombianere er en usynliggjort gruppe i Colombia. De opplever stadig diskriminering og brudd på sine rettigheter som individ og som folk. Deres tradisjonelle landområder blir i stor grad overtatt av private og internasjonale selskaper som driver ressurs- og mineralutvinning. De er også ekskludert fra å bli hørt i fredsprosessen.

SAIH får stadig historier fra partnere som forteller om en spent situasjon på bakken i Colombia. Nylig ble også fire studentledere arrestert av sivilt politi.

- Som tilrettelegger for fredsforhandlingene håper vi norske myndigheter vil høre på våre krav om deltagelse, sier Mandinga og Valencia.

I Norge skal de også ha møter med Colombiaforum og Norske Samers Riksforbund.

Se videoklipp hvor Sofia Garzón fra PCN snakker om den pågående mobiliseringen.

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.