Ny ledertrio i SAIH

Ny ledertrio i SAIH

Inga Marie Nymo Riseth er SAIHs nye leder for 2016-2017. Med seg på laget har hun organisatorisk nestleder Thea Willoch Njaastad og politisk nestleder Beathe Øgård.

Mandag 4. juli var SAIHs nye arbeidsutvalg offisielt i gang, med store planer for det kommende året.

Inga Marie Nymo Riseth (25) har det siste året vært politisk nestleder i SAIH. Hun har en bachelor i Internasjonale Miljø- og Utviklingsstudier fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap og påbegynt master i menneskerettigheter ved UiO. I 2015 var hun ungdomsdelegat i FN. Nymo Riseth begynte i SAIH i 2010, og har siden vært med i SAIHs landsråd, temagruppe, informasjonskomiteen og som styremedlem. 

- SAIH går inn i en spennende periode med høyt aktivitetsnivå. Gjennom kampanjer som Verdens Beste Nyheter og Radi-Aid fortsetter vi å markere oss som kritiske til måten det kommuniseres om bistand og utvikling. Gjennom Operasjon Dagsverk-prosjektet «Utdanning – det kraftigste våpenet» i Colombia og ny politisk kampanje om en global studentbevegelse skal vi styrke bildet av SAIH som en solidaritetsbevegelse for studenter verden over, sier Riseth.

- I tillegg ønsker jeg å jobbe for økt eierskap blant norske akademikere og akademikerorganisasjoner. Studenter og akademikere må stå samlet i kampen for god høyere utdanning til alle og akademisk frihet, og SAIH trenger norske akademikere med på laget, fortsetter hun.

Beathe Øgård (23) har en bachelor i utviklingsstudier fra UiO, og begynte som aktivist i SAIH Blindern i 2013. Hun har siden vært Ulandsseminar-koordinator, medlem i SAIHs kampanjeutvalg og informasjonskomiteen i 2015. Det siste året har Øgård vært praktikant ved den Norske ambassaden i Yangon, Myanmar, og ved UN Womens nordiske kontor i København.

- Som politisk nestleder i SAIH gleder jeg meg til å utvikle en politisk kampanje om en global studentbevegelse og løfte fokuset på akademisk frihet og høyere utdanning i Norge og internasjonalt. Som en del av dette ser jeg frem til å videreføre det gode arbeidet som er blitt lagt ned i forbindelse med Students at Risk-ordningen. Dette året vil jeg også arbeide for at studentdemokratiene blir inkludert i større grad enn tidligere i SAIHs arbeid. Jeg mener vi har et stort potensiale for hva vi kan utrette som en samlet studentbevegelse i Norge, sier Øgård.

Thea Willoch Njaastad (23) har en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun ble aktivist i SAIH-Bergen i 2014 og var lokallagsleder i 2015-2016. Njaastad satt også i Landsrådet i 2015 og i kampanjeutvalget som utformet den politiske kampanjen om Vest-Sahara i 2016.

- Studenter er viktige politiske stemmer, og som organisatorisk nestleder gleder jeg meg til å jobbe for at unge mennesker skal få studere og tenke fritt. Jeg gleder meg også til å jobbe med Radi-Aid, hvor vi retter viktig kritikk mot vår egen bransje og unyansert bistandskommunikasjon, sier Njaastad.


 

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.