Bli kjent med Taziwa og Valerie

Bli kjent med Taziwa og Valerie

I løpet av det siste året har du kanskje blitt kjent med Patience og Samuel fra Zimbabwe? Nå er vi i gang med en ny utvekslingsrunde gjennom Fredskorpset, og det neste året vil Taziwa og Valerie jobbe for SaIH.

Taziwa er 32 år, har en bachelor i utviklingsstudier og tar en master i offentlig administrasjon. Han han bakgrunn fra Saih sin partner Youth Empowerment Transformation Trust (YETT) i Zimbabwe. Han har jobbet mye med seksuelle og reproduktive rettigheter og ungdomsmedvirkning. 

- Jeg er svært engasjert i spørsmål om ungdoms deltakelse i beslutningsprosesser, likestilling og økonomisk rettferdighet. Jeg gleder meg til å se hvordan Norge jobber med disse spørsmålene, forteller Taziwa. 

Valerie er 23 år og har en bachelor i bioteknologi. Hun var internasjonalt ansvarlig i Zinasu, den nasjonale studentforeningen i Zimbabwe. Hun er en studentaktivist som har sterk tro på studenter og ungdoms mulighet til å forandre samfunnet.

- Jeg brenner for studenters rettigheter, vi skal være med å forme den sosiale og politiske utviklingen. Det blir spennende å jobbe med dette feltet i Norge, forteller Valerie.

Taziwa og Valerie vil være på Saih-kontoret fra 5.september, og vil ta del i SAIHs aktiviteter på flere områder gjennom hele det neste året.

Les mer om SAIH i Zimbabwe.

Flere saker:

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Siden 2014 har studenter i Myanmar kjempet for økte offentlige midler til utdanning i landet. Etter en ny protest i slutten januar, ble mer enn 70 studenter satt i varetekt og deretter suspendert fra sine læresteder.

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

I natt ble det kjent at militæret tok over makten i Zimbabwe. Militæret understreket på nasjonal TV at dette ikke var et kupp, og at president Mugabe og hans familie er trygge og i sikkerhet. Natten og dagens hendelser kommer etter en stadig økende tilspissing av den interne kampen i Mugabes parti ZANU-PF. Maktkampen har stått om hvem som skal etterfølge Mugabe som har vært president i Zimbabwe siden 1980, og som nå er 93 år.