Alvorlige brudd mot studenters rettigheter i Egypt

Alvorlige brudd mot studenters rettigheter i Egypt

Akademisk frihet er under sterkt press ved egyptiske universiteter. Ny rapport fra SAIH dokumenterer over 2000 brudd på studenters rettigheter i perioden 2013-2014 til 2015-2016.

Rapporten «Besieged Universities» avdekker omfattende brudd på studenters rettigheter og akademisk frihet i Egypt. Rapporten dokumenterer grove overgrep mot studenter, studentaktivister og studentledere i landet og konkluderer med at egyptiske myndigheter har kvelt en gryende demokratibevegelse ved egyptiske universiteter.

I løpet av studiesemestrene 2013-2014 til 2015-2016 dokumenteres blant annet

  • 1181 arrestasjoner av studenter på og i nærheten av høyere utdanningsinstitusjoner
  • 65 studenter som er sendt til militær domstol
  • 1051 administrative sanksjoner mot studenter, hvorav 626 permanente utvisninger av studenter fra høyere utdanning.
  • 21 studenter er drept i sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter. Ingen skyldige er dømt for drapene.

Hendelsene er hentet fra Egypts offentlige universiteter, samt det muslimske Al-Azhar-universitetet. Rapporten er skrevet og utgitt i samarbeid med den egyptiske menneskerettighetsorganisasjonen AFTE (Association for Freedom of Thought and Expression). En av rapportforfatterne, Amira Abdelhamid, understreker at tallene ikke gir et fullstendig bilde på omfanget av overgrep mot studenter:

- Alle som har fulgt med på den politiske situasjonen i Egypt de siste årene forstår at den ekstreme mangelen på demokratisk åpenhet, det korrupte juridiske systemet og regimets ekstreme maktutøvelse gjør oppgaven å samle inn data vanskelig, og i enkelte tilfeller farlig, sier hun.

I tillegg til omfattende sanksjoner mot studenter, har Egypt også innført nye lover som gjør universiteter og andre offentlige bygninger til militær eiendom, og dermed faller inn under Egypts strenge militære jurisdiksjon. Rapporten anbefaler sterkt at disse lovene og praksisen mot studenter blir reversert.

Les hele rapporten her.

Rapport Saih Forside

Studenter og akademikere havner i skyggen

Internasjonalt er det et sterkt behov for å styrke internasjonale normer og regler for å beskytte studenter og akademikere, understreker rapporten. Dokumentasjon av brudd på studenters rettigheter er ofte mangelfull, og studenters situasjon blir ofte glemt i rapporteringen på menneskerettighetsbrudd.

Leder av SAIH, Inga Marie Nymo Riseth, er bekymret for hvordan modige studenter - som straffes på grunn av sin ikke-voldelige kamp for demokrati og menneskerettigheter – likevel havner under radaren.

- Dessverre ser vi ofte at studenters rettigheter overses. Dette reflekteres også i Norges bredere internasjonale menneskerettighetsarbeid. Norge må definere studenter og akademikere som utsatt gruppe i sitt arbeid.

Heiagjeng for verdens modigste studenter

Rapporten er en del av SAIHs nye politiske kampanje, som har som formål å få etablert en permanent ordning av Students At Risk (StAR). Ordningen gir studenter, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan fortsette studiene i sine hjemland, muligheten til å fullføre sine studier ved norske universiteter.

Riseth understreker viktigheten av et tiltak som gir studenter i fare muligheten til å fortsette sine studier.

StAR-ordningen er unntaket som bekrefter regelen og Norge gir et viktig signal til undertrykkende regimer gjennom denne ordningen, sier hun.

Bilde 5 Engasjer Deg Utd

Flere saker:

Akademisk frihet langs fire dimensjoner

Akademisk frihet langs fire dimensjoner

Akademisk frihet er en forutsetning for universitetene. Vi reagerer når den settes på spill, men har problemer med å forklare for samfunnet hvorfor den er så viktig.

En helt nødvendig forutsetning for vårt oppdrag

En helt nødvendig forutsetning for vårt oppdrag

«Viktigere enn noen gang», var mitt budskap under åpningen av et felles debattmøte mellom Universitetet i Bergen og Bergens Tidende i februar. Møtet var del av en debattrekke om de store samfunnsutfordringene. Hva er det som er viktige enn noen gang, spør du? Kunnskap, og jeg skal komme tilbake til hvorfor.

Zambia: 150 studenter såret i opptøyer på campus

Zambia: 150 studenter såret i opptøyer på campus

Det brøt ut store opptøyer ved University of Zambia (UNZA) i Lusaka tidligere denne uken, i protest mot ubetalt studentstøtte og lønninger til ansatte. Ministeren for høyere utdanning responderte med å forby all aktivitet gjennom studentunionen.