Melder om krise i havneby i Colombia

Melder om krise i havneby i Colombia

I over to uker har lokalbefolkningen i Buenaventura deltatt i en stor streik for bedre levekår, tilgang til grunnleggende tjenester, og mot vold i byen. Demonstrasjonene har blitt hardt slått ned på av statlige styrker, melder SAIHs partnere.

Den sivile streiken startet 16. mai. For å sikre en fredelig demonstrasjon, organiserte lokalbefolkningen kulturelle aktiviteter, og blokkerte hovedveien som går mot havna i byen. Både barn og eldre var også del av den rolige demonstrasjonen. En rekke organisasjoner gikk sammen om streiken.

Den 19. mai beordret forsvarsdepartementet spesialstyrken ESMAD til å angripe de fredelige demonstrantene med tåregass og gummikuler. Flere ble såret, blant annet ble flere barn hardt rammet av tåregassen og måtte til sykehus.

De siste døgnene har ESMAD også angrepet nabolag på nattestid og kastet tåregass ved midnatt mens folk ligger og sover. Menneskerettighetskomiteen i gruppen som koordinerer streiken melder at flere familier er rammet av tåregass og mange ungdommer er skadet. Det rapporteres om skyting, men de har enda ikke fått bekreftet om det er brukt gummikuler eller ekte kuler. 

ESMAD har ikke valgt å hindre plyndring som har foregått i kaoset, men heller valgt å fokusere på fredelige demonstranter. 

Buenaventura Colombia Ten Demands

De 10 kravene fra lokalbefolkningen i den omfattende streiken, hvor flere organisasjoner har sluttet seg til, handler i stor grad om grunnleggende menneskerettigheter. Faksimile: PCN

Fredsavtale når ikke gjennom

Buenaventura er en by med en halv million innbyggere, de fleste afroetterkommere. 80% lever i fattigdom, 60% er arbeidsløse. Det er svært begrenset helsetilbud, frafallet fra skolen er høyt, og innbyggerne mangler vann 126 dager årlig. Samtidig er det gjort store investeringer i byen for å bygge ut kapasiteten til havnen, som er Colombias største stillehavshavn hvor mye av importen til landet går gjennom. Det satses også mye på å bygge ut for turisme.

Sju nabolag i Buenaventura blir tvangsflyttet for å gi plass til disse prosjektene. Buenaventura er svært forurenset, fordi kull lagres åpent. Økonomiske interesser blir mye viktigere enn menneskerettigheter i Buenaventura.

SAIH samarbeider med flere organisasjoner med tilstedeværelse i Buenaventura; afrocolombianerorganisasjonen PCN og sivilsamfunnsorganisasjonene NOMADESC og COALICO. Arbeidet er også del av SAIHs Operasjon Dagsverk-prosjekt. I fjorårets OD- kampanje formidlet SAIH mye informasjon om situasjonen i Buenaventura, og OD og SAIH var på besøk i byen i juni i fjor.

Til tross for at fredsavtalen kom i havn i Colombia før jul, tyder mye på liten vilje til faktisk gjennomføring av lovnadene, noe eksemplet Buenaventura illustrerer. Menneskerettighetsbruddene i landet fortsetter, melder flere partnere.

«Menneskerettighetsteamet i PCN ber det internasjonale samfunnet om å kreve at president og Nobelprisvinner Juan Manuel Santos umiddelbart stopper ESMAD, politiet og militæret om å stanse angrepene på sivile og å sikre at dialogen kan fortsette uten grov undertrykkelse», skriver Charo Mina Rojas fra menneskerettighetskomiteen i PCN i e-post til SAIH.

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.