Ny ledertrio i SAIH

Ny ledertrio i SAIH

Beathe Øgård er ny leder i SAIH for perioden 2017-2018. Med seg har hun Mikael Østhus Schärer som organisatorisk nestleder og Julie Kristine Wood som politisk nestleder.

​Leder: Beathe Øgård (23)

Beathe 2017 Web 1

23-åringen fra Haugesund har det siste året vært politisk nestleder i SAIH. Hun har en bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo. Øgård begynte i SAIH i 2013 som lokallagsaktivist i SAIH Blindern. Siden det har også hun vært praktikant ved den Norske ambassaden i Yangon, Myanmar, og ved UN Womens nordiske kontor i København.

- I denne perioden som leder vil jeg tydeliggjøre SAIH som Norges viktigste stemme for høyere utdanning og akademisk frihet internasjonalt. Studenter og akademikere står fremst på barrikadene i sin kamp for demokrati og menneskerettigheter og for dette blir de systematisk truet. Behovet for en organisasjon som SAIH som støtter opp om deres kamp og forsvarer grunnleggende verdier som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er viktigere enn noen gang. SAIH fyller et tomrom som ingen andre i norsk sivilsamfunn gjør og vi skal kjempe sammen med studenter og akademikere internasjonalt, fordi vi står sammen i kampen for at demokrati og menneskerettighetene skal være spillereglene verden styres etter, sier Øgård.

- Den neste perioden byr på mye spennende. Vi har et stortingsvalg på trappene i høst hvor vi skal markere våre kampsaker blant annet videreføringen av Students at Risk-ordningen. Med Verdens Beste Nyheter skal vi spre positive nyheter om global utvikling. I tillegg vil jeg fokusere på å øke eierskapet hos norske studenter og akademikere slik at vi kan fortsette å være synlige på campuser over hele Norge og sammen få politiske gjennomslag, fortsetter hun.

Politisk nestleder: Julie Kristine Wood (24)

Julie Wood 2017 Web

- Som politisk nestleder gleder jeg meg til å utvikle en politisk kampanje på temaet kommersialisering av høyere utdanning globalt. Vi ser en faretruende trend med en økning av skolepenger på universiteter som skaper større ulikhet og flere hindre til høyere utdanning. Gjennom kampanjen skal SAIH støtte opp om studentbevegelser globalt som mobiliserer mot denne utviklingen. Dette året vil jeg arbeide målrettet for å styrke samarbeidet med studentdemokratier og akademikerorganisasjoner i vårt politiske påvirkningsarbeid, sier ny politisk nestleder Julie Kristine Wood.

Hun har vært aktiv i SAIH siden 2015 og har de siste to årene ledet SAIHs lokallag i Trondheim. Hun har også sittet i Landsrådet i 2016 og i Radi-Aid-utvalget til SAIH. Hun har en bachelor i Afrikastudier og statsvitenskap fra NTNU. Wood har bakgrunn fra Operasjon Dagsverk hvor hun har sittet i hovedkomiteen i 2011. 
Organisatorisk nestleder: Mikael Østhus Schärer (26)

Mikael Schärer 2017 Web

Schärer har bakgrunn som aktivist fra SAIHs lokallag i Trondheim og Blindern siden 2015. Schärer har sittet i Informasjonskomiteen i 2015-2016 og vært del av flere av SAIHs kampanjeutvalg. Han har en bachelor fra NTNU og påbegynt mastergrad i Statsvitenskap på Universitetet i Oslo.

- Med SAIH-tierne, norske studenters frivillige bidrag gjennom semesteravgiften, viser norske studenter at de står sammen i solidaritet i kampen om lik tilgang til utdanning. Som organisatorisk nestleder vil jeg bidra til at flere får informasjon om vårt arbeid internasjonalt. I tillegg ønsker jeg å se at SAIH vokser og at vi fortsetter å være en inkluderende organisasjon. Jeg gleder meg også til å arbeide med en ny spennende Radi-Aid-kampanje, hvor vi skal fortsette å rette et kritisk blikk mot bruk av stereotypier i bistandskommunikasjon, sier nestlederen.

Her kan du ta kontakt med arbeidsutvalget i SAIH.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.