Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

- Her i Bolivia lever vi i en situasjon hvor vi ser mye hatkriminalitet, fysisk og psykologisk vold og selvmord. Denne kriminaliteten straffes ikke. Med støtten fra SAIH tar vi de første skrittene inn på universitetene for å bedre situasjonen for LHBT-personer, sier Alberto Moscoso Flor, leder for LHBT-organisasjon i Bolivia.

Alberto Moscoso Flor leder organisasjonen ADESPROC LIBERTAD GLBT. Han er også en av grunnleggerne av organisasjonen, som ble startet for å kjempe for rettighetene til LHBT-personer i Bolivia. Alberto var i mange år med som frivillig før han begynte å jobbe fulltid, og er en av Bolivias mest profilerte LHBT-personer.

- Min livsoppgave er å kjempe for rettighetene til LHBT-befolkningen. Fordi jeg trengte at noen kjempet for mine rettigheter da jeg var ung. På det tidspunktet fantes det ingen som passet på mine rettigheter, forteller Moscoso Flor.

Politisk påvirkning som aktivisme

ADESPROC LIBERTAD GLBT er den største LHBT-organisasjonen i Bolivia og et nasjonalt referansepunkt i å synliggjøre og forsvare rettighetene til LHBT-befolkningen. Organisasjonen fremmer deltakelsen til LHBT-personer på det sosiale, kulturelle og akademiske feltet. ADESPROC LIBERTAD GLBT har ledet flere politiske påvirkningsprosesser for å få til lovendringer.

- Jeg har engasjert meg i organisasjonen for å forsvare menneskerettighetene og for å kunne drive politisk påvirkningsarbeid. Jeg tror det er mulig å få til bedre lover. Min aktivisme går først og fremst ut på politisk påvirkning. De største utfordringene vi ser er å nå fram på det politiske feltet, å få til at lovene og den offentlige politikken faktisk blir gjennomført, sier Moscoso Flor.

Adesproc Alberto Moscoso Flor Og Studenter Universisad Del Valle La Paz 2

Alberto Moscoso Flor underviser studenter ved Universidad Del Valle i La Paz. Foto: SAIH

Fortsatt sterk diskriminering

Samarbeidet mellom SAIH og ADESPROC LIBERTAD GLBT går ut på å undervise studenter i seksuell orientering og kjønnsidentitet og å gjøre offentlige og private universiteter i La Paz til trygge og ikke-diskriminerende steder for LHBT-personer. Kunnskapsbygging og forskning inngår også i samarbeidet.

- Utdanning er spydspissen for sosiale endringer. Samarbeidet med SAIH er viktig fordi det gjør det mulig for oss å få innpass på det akademiske feltet. SAIH gjør det mulig for oss å gå inn på universitetene, mener LHBT-lederen.

Det er fortsatt sterk diskriminering av LHBT-personer i Bolivia. Forrige uke bestemte den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen at likekjønnede ekteskap skal anerkjennes, som følge av at mange latin-amerikanske land den siste tiden har endret eller diskuterer sin egen ekteskapslovgivning. Bestemmelsen oppfordres for alle land som har signert den amerikanske konvensjonen om menneskerettigheter. Det er likevel ikke ventet at Bolivia vil ta dette steget, ettersom landet ikke har anerkjent likekjønnet ekteskap.

- Gjennom livet mitt har jeg har mange venner som har tatt sitt eget liv fordi de ikke har klart å akseptere seg selv på grunn av diskrimineringen de har opplevd fra samfunnet rundt og fra familien sin. Dette har gjort at jeg jobber med bevisstgjøring og myndiggjøring mot den internaliserte homofobien og for en politikk med respekt. Jeg jobber for å støtte prosesser med individuell og kollektiv aksept av LHBT-befolkningen slik at de kan leve et verdig liv i en bedre situasjon, forklarer Moscoso Flor.

Men det skjer heldigvis også positive endringer i landet. Moscoso Flor kan fortelle at utdanningsministeriet tidligere ikke tok hensyn til LHBT-befolkningens behov. Nå kommer det hvert år ut retningslinjer fra ministeriet til den regionale utdanningsledelsen som pålegger dem å gjennomføre aktiviteter 17. mai, den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi, og 28. juni - dagen for å minnes Stonewall-opptøyene, som markerte starten for LHBT-bevegelsen i USA. Seksuell orientering og kjønnsidentitet blir fra offentlig hold sett på som tverrgående.

En viktig støtte

ADESPROC LIBERTAD GLBT setter stor pris på samarbeidet med norske studenter og akademikere.

- Støtten som studentene i Norge gir gjør at vi i Bolivia kan sette fokus på det som skjer og jobbe med å bedre situasjonen til LHBT-befolkningen, slik at vi i framtiden kan leve et verdig liv i sosial sameksistens på samme måte som LHBT-personer sannsynligvis gjør i Norge, sier Moscoso Flor.

Adesproc Støtter Kampanjen 2017

De ansatte i ADESPROC setter stor pris på støtten fra SAIH. - Samarbeidet med SAIH er viktig fordi det gjør det mulig for oss å få innpass på det akademiske feltet, sier leder Alberto Moscoso Flor.

Flere saker:

SAIH på PRIDE

SAIH på PRIDE

SAIH deltar i årets Pride-parade, og får besøk av samarbeidspartnere fra Sør-Afrika.

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Muligheten til å være seg selv er ikke selvsagt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet, skriver Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH og Marte Øien, leder i NSO til Dagbladet.