Zambia forbyr studentorganisering

Zambia forbyr studentorganisering

Zambias utdanningsminister Nkandu Luo forbyr studenter å organisere seg på Copperbelt University, som er stengt på ubestemt tid.

Utdanningsministeren og president Edgar Lungu har over lang tid truet med å forby studentforeninger, og har nå sett sitt snitt til å gjennomføre dette forbudet ved Copperbelt University i Kitwe. Universitetet er stengt på ubestemt tid. Nedstengingen skjer etter at flere studenter ikke har kunnet betale høye skolepenger.

 – Vi mener at regjeringen ikke burde se på studentinnrullering som noe som genererer penger, men som et middel i seg selv for å øke tilgangen til høyere utdanning for alle, sier George Hamusunga, leder av den zambiske utdanningskoalisjonen ZANEC.

Krever økt finansiering av studiesektoren 

Forelesere ved både Copperbelt University og University of Zambia har ikke fått utbetalt lønningene de har krav på, noe både studenter og forelesere selv har reagert kraftig på. Utdanningsministerens svar på UNZA-forelesernes misnøye har vært at de står fri til å si opp jobbene sine hvis de ikke er fornøyde.

 ZANEC er bekymret over utdanningsministerens svar og for de mange studentene som har blitt nektet adgang til CBU for å ikke ha betalingsevne til å dekke studieavgiftene. Disse sakene bygger opp under ZANECs pågående arbeid for å få økt finansiering til utdanningssektoren, mener de.

Zanasu Group

Zambias nasjonale studentorganisasjon ZANASU reagerer også sterkt på situasjonen.

 – Stengingen av Copperbelt University viser at myndighetene er uvillige til å forholde seg til årsakene til problemene som påvirker offentlige universiteter i Zambia. De er uvillige til å gå i dialog, sier ZANASU-president Misheck Kakonde. 

 – Å legge skylden for uro i universitetene på studentforeningene hjelper ikke, og gir ingen løsninger. I stedet for å forby organisering burde ministeren sette seg ned og diskutere med studentlederne som kjenner problemene og har løsninger på dem.

Angrep på grunnleggende menneskerettigheter

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) deler bekymringen.

– SAIH ser med stor bekymring på situasjonen ved CBU og UNZA i Zambia. Et forbud mot studentorganisering er svært alvorlig, og er et angrep på grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og akademisk frihet. Vi oppfordrer regjeringen i Zambia til å åpne Copperbelt University og oppheve forbudet mot studentorganisering, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Situasjonen i Zambia er dessverre ikke unik når det kommer til studenter som må betale i dyre dommer for høyere utdanning. SAIH understreker behovet for gode og tilstrekkelige lån- og stipendordninger som kan bidra til rettferdig tilgang til høyere utdanning uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Derfor har SAIH tatt initiativ til at det skal opprettes et nytt program innunder Kunnskapsbanken, «Lånekassen for Utvikling» hvor Norge kan spille en nøkkelrolle i å bidra til at lav- og mellominntektsland utvikler gode systemer og strukturer. 

Les mer om Zambia her.

Flere saker: