Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil etablere studiefinansiering for utvikling

Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil etablere studiefinansiering for utvikling

Onsdag 7.oktober 2020 ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. SAIH er fornøyd med satsingen på bedre studiefinansering internasjonalt.

Studiefinansiering for utvikling kom på plass som direkte resultat av SAIHs kampanje The perfect couple i 2019. Programmet er under utredning i 2020 og i utkastet til statsbudsjett planlegges etablering i 2021.

- Behovet for bedre studiefinansiering er stort, og det blir bare viktigere i tiden etter pandemien som nå rammer fattige familier hardt. Det er gledelig at regjeringen tar det på alvor, sier Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH.

I forslaget til budsjett legger regjeringen opp til en videreføring av satsningen på utdanningsbistand, og for SAIH er det spesielt positivt at satsningen på NORHED-programmet videreføres.

Bekymret for “shrinking space”

her- Den pågående pandemien har redusert det demokratiske handlingsrommet og forverret rammebetingelsene for menneskerettigheter i store deler av verden. Budsjettforslaget svarer i kroner og ører ikke på dette, sier Høiskar.

Norge er ledende i arbeidet med beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere på internasjonalt nivå.

- Vi skulle gjerne sett at en forverring i situasjonen ble møtt med økt innsats, sier Høiskar.

Høiskar er særlig bekymret for sårbare menneskerettighetsforsvarere og situasjonen for studentaktivister og de som kjemper for akademisk frihet.

- Fra våre partnere i Zimbabwe får vi nå daglig oppdatering om en svært kritisk situasjon. Lederen for lærerens fagforening PTUZ har fått dødstrusler, og lederen for studentorganisasjonen ZINASU sitter fengslet. Studentaktivister i vår partnerorganisasjon ACEU i Colombia er utsatt for stadig mer overgrep og vold fra myndighetene, og mottar trusler for å kjempe for fred og bedre tilgang til høyere utdanning. Vi ser en voksende tendens til kriminalisering av studentaktivisme, avslutter Høiskar.

SAIH er også intervjuet i Framtida om vårt syn på bistandsbudsjettet.

Du kan også se vårt muntlige høringsinnspill herFlere saker:

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.

Colombia: drap og dramatisk politivold

Colombia: drap og dramatisk politivold

— Vi ser en situasjon i Colombia akkurat nå hvor myndighetene dreper og banker opp sitt eget folk. Det er ekstremt bekymringsverdig og må fordømmes på det sterkeste, sier Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH.