Ny rapport: Students by day, rebels by night?

Ny rapport: Students by day, rebels by night?

Tittelen på rapporten viser til et sitat fra filippinske studentaktivister, som forteller om hvordan myndighetene i landet forsøker å fremstille studentene som fiender og dermed frata legitimiteten til aktivistene.

I tilknytning til vår politiske kampanje gir vi ut en rapport som gir en oversikt over studentaktivisme i ulike regioner i verden og som belyser de truslene som studentaktivister møter og de strategiene de bruker i møte med disse truslene.

Rapporten er skrevet av Chris Millora og Renee Karanungan, på vegne av SAIH.

Rapportforside

Rapporten ser nærmere på 6 case-land hvor studentaktivisme på ulikt vis møtes av sanksjoner fra myndighetene. I Filippinene og Egypt får vi innblikk i hvordan studentaktivister gjennom historien har forsøkt å endre samfunnet. I Zimbabwe og Colombia ser vi hvordan kriminalisering av studentaktivister skjer parallelt med at studentene blir stemplet som farlige og rebelske. I Thailand og Sudan ser vi hvordan digitale plattformer både er en mulighet studenter til å nå ut med budskapet, men også et verktøy som brukes av autoritære myndigheter for å overvåke og sensurere.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger til myndigheter, sivilsamfunn og internasjonale aktører. Vi vil følge opp anbefalingene i vårt politiske påvirkningsarbeid.

Vi har også laget en oppsummering av de viktigste funnene fra rapporten.

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.