NY KAMPANJE: CAN YOU HEAR ME NOW?

NY KAMPANJE: CAN YOU HEAR ME NOW?

Du har kanskje opplevd hvor irriterende det er når du snakker på digitale møter, men så er det ingen som hører deg fordi du har glemt å unmute? Men hva om du aldri ble hørt?

I en rekke land ser vi at myndigheter på ulikt vis forsøker å stilne studentaktivister som jobber for en forandring. Overvåkning, trusler, vold og vilkårlige arrestasjoner har blant vanlig kost for studentaktivister i land som Zimbabwe, Colombia, Myanmar, Hviterussland, Tyrkia og Hong Kong.

Dette skjedde også før koronapandemien, men siste året har situasjonen blitt mye verre. Free to Think-rapporten som Scholars at Risk gir ut årlig rapporterer noe på angrep på studenters ytringsrett. Den siste rapporten dokumenterte 118 tilfeller av angrep relatert til studenter.

Fordi koronaepidemien tar så mye oppmerksomhet, går mange av disse hendelsene under radaren. Vi ser også at autoritære ledere i stadig flere land, forsøker å stemple studentaktivister som bråkmakere, kriminelle eller terrorister for å skape et bilde av dem som farlige og frata dem legitimiteten som menneskerettighetsforsvarere. Vi trenger derfor at du bidrar til å «unmute» studentaktivistene, sånn at verdens ledere får høre den ekte historien.

STUDENTAKTIVISTER MÅ ANERKJENNES SOM MENNESKERETTIGHETSFORSVARERE

Studentaktivister over hele verden kjemper for ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og demokrati i land hvor ingen andre tør å ta til gatene.

- Studentaktivister tar en stor personlig risiko i kampen for et bedre samfunn, og de fortjener bedre beskyttelse sier Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH.

- Stater har en forpliktelse gjennom FNs erklæring for menneskerettighetsforsvarere til å beskytte aktivismen deres, men i stedet ser vi at en rekka land ikke oppfyller disse forpliktelsene, og ofte er det også statene selv om undertrykker og utsetter studentaktivister for vold, trusler og vilkårlige arrestasjoner, sier Høiskar.

Les mer: Can you hear me now

NY RAPPORT: STUDENTS BY DAY, REBELS BY NIGHT?

Tirsdag 16. mars lanseres rapporten “Students by day, rebels by night”, skrevet av Chris Millora og Renee Karanungan på oppdrag for SAIH. Tittelen viser til et sitat fra filippinske studentaktivister som forteller om hvordan myndighetene i landet forsøker å fremstille studentene som fiender og dermed frata legitimiteten til aktivistene. Rapporten vil bli lansert digitalt og med en påfølgende panelsamtale.

Flere saker: