Tyskland etablerer Students at Risk-program

Tyskland etablerer Students at Risk-program

Etter inspirasjon fra Norge, NSO og SAIH skal Tyskland nå gi stipender til utsatte studenter

Students at Risk er en ordning som gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement, mulighet til å studere i Norge. Ordningen ble initiert av SAIH og Norsk Studentorganisasjon i 2012. Nå følger Tyskland etter.

Den tyske versjonen av ordningen har fått navnet "Hilde Domin programme", etter den tyske forfatteren Hilde Domin.

Opprettelsen innebærer at flere trygge havner skapes for studenter som utsettes for represalier på grunn av engasjement for blant annet menneskerettigheter og demokrati.

Det ble nylig klart at norske myndigheter vil videreføre Students at Risk-programmet i Norge.


Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.