Tyskland etablerer Students at Risk-program

Tyskland etablerer Students at Risk-program

Etter inspirasjon fra Norge, NSO og SAIH skal Tyskland nå gi stipender til utsatte studenter

Students at Risk er en ordning som gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement, mulighet til å studere i Norge. Ordningen ble initiert av SAIH og Norsk Studentorganisasjon i 2012. Nå følger Tyskland etter.

Den tyske versjonen av ordningen har fått navnet "Hilde Domin programme", etter den tyske forfatteren Hilde Domin.

Opprettelsen innebærer at flere trygge havner skapes for studenter som utsettes for represalier på grunn av engasjement for blant annet menneskerettigheter og demokrati.

Det ble nylig klart at norske myndigheter vil videreføre Students at Risk-programmet i Norge.


Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Ny rapport: Students by day, rebels by night?

Ny rapport: Students by day, rebels by night?

Tittelen på rapporten viser til et sitat fra filippinske studentaktivister, som forteller om hvordan myndighetene i landet forsøker å fremstille studentene som fiender og dermed frata legitimiteten til aktivistene.

Students at Risk videreføres

Students at Risk videreføres

Regjeringen har vedtatt å videreføre Students at Risk. - Dette er en viktig seier for modige studentaktivister verden over, som trenger denne ordningen mer enn noen gang, sier SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar.