Stans finansiell struping av israelske og palestinske menneskerettighets-organisasjoner

Stans finansiell struping av israelske og palestinske menneskerettighets-organisasjoner

I et åpent brev til Utenriksdepartementet ved Utenriksminister Espen Barth Eide ber SAIH, Raftostiftelsen, Amnesty, Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation og Menneskerettighetsfondet norske myndigheter om å
aktivt jobbe for at land som fryser støtten til menneskerettslig arbeid i Israel og Palestina reverserer beslutningen.

Les hele brevet her:

Ad finansiell struping av israelske og palestinske menneskerettighetsorganisasjoner

Amnesty International Norge, Den norske Helsingforskomité, Menneskerettighetsfondet, Human Rights House Foundation, Raftostiftelsen og SAIH ber norske myndigheter om å aktivt jobbe for at land som fryser støtten til menneskerettslig arbeid i Israel og Palestina, reverserer beslutningen. Vi ber også Norge gå foran og øker støtten til palestinske og israelske menneskerettighetsorganisasjoner for å møte det enorme behovet på bakken.

Sveitsiske myndigheter annonserte onsdag 25. oktober at de vil fryse den finansielle støtten til 11 palestinske og israelske menneskerettighetsorganisasjoner. Dette sender et svært uheldig signal i en tid, hvor vi trenger forsvarere av menneskerettighetene og disse organisasjonenes uavhengige stemme mer enn noensinne.

Vi ber norske myndigheter henvende seg direkte til sveitsiske og andre lands myndigheter som har signalisert at de vil fryse støtten til sivilsamfunnet. Dette er viktig for å hindre en total paralysering av det lokale sivilsamfunnet på begge sider av konflikten når de trengs som mest.

Som leder for giverlandsgruppen for Palestina har Norge vært tydelige på viktigheten av å opprettholde finansiell støtte. Norske myndigheter har senest i 2022 avvist Israels terroranklager mot navngitte palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner, inkludert to
menneskerettighetsorganisasjoner, fordi det ikke har vært lagt fram bevis som underbygger dem.

I lys av konflikten og den akutte humanitære krisen og de enorme sivile lidelsene, oppfordrer vi Norge til å tilgjengeliggjøre nødfinansiering til israelske og palestinske organisasjoner.

Med vennlig hilsen,

Bergdis Joelsdottir, Amnesty International Norge
Berit Lindeman, Den norske Helsingforskomité
Maria Dahle, Human Rights House Foundation
Ingeborg Moa, Menneskerettighetsfondet
Jostein Kobbeltvedt, Raftostiftelsen
Line Hegna, SAIH

Flere saker:

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.