SAIH-tierne

Mens vi vandrer fritt rundt på campus, kan studere og ytre oss politisk om hva vi vil, er situasjonen ganske annerledes for utallige studenter i flere deler av verden. Dette vil SAIH gjøre noe med! I dag bidrar mer enn 200.000 studenter ved universiteter og høgskoler over hele Norge med SAIH-tiere.

Da SAIH ble opprettet i 1961 begynte også den frivillige ordningen hvor studenter ga en femmer av sin semesteravgift til SAIHs arbeid. I dag spør vi om litt mer, og hvert år velger mer enn 200.000 studenter ved universitet og høgskoler over hele landet å bidra. Over 90 prosent av SAIHs midler går til SAIHs formål, mens under 10 prosent går til administrasjon og innsamling. Våre innsamlede midler går til våre prosjekter innen høyere utdanning og opplæring i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika, Swaziland og Myanmar, og til informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge. Støtten er fortsatt frivillig, og sammen med andre tilskudd har SAIH et årlig budsjett på ca. 40 millioner kroner.

Hvordan fungerer tierordningen?

Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften. Tierordningen skal være frivillig. Dersom ikke samskipnaden eller lærestedet har en egen reservasjonsordning, kan en få pengene refundert av SAIH. SAIH oppfordrer samskipnadene til å ha en reservasjonsordning. Tierordningen slik den er i dag er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader § 10 (og § 16 i forskriftene).

Dette går SAIH-tierne til:

SAIH samarbeider med 40 lokale partnere innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia. Dette innebærer støtte til politisk arresterte og utviste studenter, ledertrening for unge kvinner, informasjon og opplæring om seksuelle og reproduktive rettigheter og etterutdanning av lærere. Les mer om SAIH i verden.

SAIH-tierne går også til SAIHs politiske påvirkningsarbeid. De siste årene har vi blant annet vært en sentral pådriver for etableringen av den norske Scholars at Risk-seksjonen i 2011, og den norske pilotordningen «Students at Risk», som vi nå jobber for at skal bli en permanent ordning. Hvert år lager SAIH informative og effektive kampanjer som skaper overskrifter og debatt, som Radi-Aid og The Radiator Awards. Les mer om SAIH i Norge.

Les mer om hvordan du kan engasjere deg, her.