Bistand til utdanning

SAIH samarbeider med Miljøskolen Wawashang i Nicaragua som gir ungdom fra rurale områder formell utdanning innen bærekraftig ressursutnyttelse. Les mer om SAIHs bistandsarbeid.

SAIH støtter:

  • prosjekter i Zimbabwe, Sør-Afrika, Zambia, Bolivia, Nicaragua og Colombia
  • høyere utdanning som er tilpasset lokale forhold, språk og kultur.
  • opplæringsprosjekter, for eksempel hiv-undervisning og ledertrening, som gir unge mennesker nødvendig kunnskap og kompetanse til å være endringsaktører i eget liv og samfunn.
  • høyere utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som er aktive i samfunnsdebatt og endringsprosesser, og hvor målgruppene deltar aktivt i utviklingen av prosjektene.

SAIH mener at god utdanning er et viktig middel for å oppnå frigjøring. SAIHs motto ”Utdanning for frigjøring” viser til teorier om frigjørende pedagogikk, hvor aktiv deltakelse skal skape økt politisk bevissthet og gi hver deltaker større muligheter for å søke løsninger på sine egne problemer. Utdanning må sees i en samfunnsmessig sammenheng, der utdanningen skal være rettet mot å skape et mer rettferdig samfunn. Les mer i Solidaritetsstrategien (pdf).

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.